Fjárfestingar

Fjárfestingaeignir

Q4 2017
Q4 2018

Eignir á móti tjónaskuld (18 ma. kr.)

Stærstu eignir á móti tjónaskuld í m.kr.

Fjárfestingatekjur í m. kr.

Eignir á móti eigin fé (17 ma. kr.)

Stærstu eignir á móti eigin fé í m.kr.

Fyrri síða
Vátryggingastarfsemi
Næsta síða
Ófjárhagsleg upplýsingagjöf